Leczymy :

Depresja

Do najczęstszych objawów depresji należą: obniżony nastrój, utrata zainteresowań i zdolności do cieszenia się oraz zmniejszenie aktywności i duża męczliwość, nawet po niewielkim wysiłku. Ponadto w depresji występuje osłabienie koncentracji i uwagi, obniżona samoocena i mała wiara w siebie. Dominuje

Nerwica

To psychogenne zaburzenie czynnościowe, które przejawia się zaburzeniami czynności narządów, przy zachowaniu ich prawidłowej struktury anatomicznej. W nerwicy wyniki badań somatycznych są prawidłowe, a objawy mimo to istnieją. Objawy nerwicy przejawiają się głównie w sferze psychicznej,ponadto częst

Zaburzenia stresowe pourazowe (ptsd)

To opóźniona lub/i przedłużona reakcja na stresujące wydarzenie lub sytuację o charakterze wyjątkowego zagrożenia lub katastrofy , która prawie dla każdego stanowiłaby głęboko przejmujące nieszczęście np. poważny wypadek, wojna, bycie świadkiem czyjejś gwałtownej śmierci, gwałt. Najbardziej charakte

żałoba, reakcja na stratę

Skutek straty, proces, który rozpoczyna się np. po śmierci bliskiej osoby. Każdy człowiek przeżywa go w inny sposób. Jego przebieg zależy od wielu czynników i trwa najczęściej około roku. Przejawia się w różnych obszarach życia. To reakcja na stratę, ale też czas powrotu do równowagi. W pierwszych m

Zaburzenia osobowości

To głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań. Wzorce te są sztywno, mało elastyczne i niedostosowane do sytuacji. W zaburzeniach osobowości reakcje różnią się w istotny sposób od przeciętnych dla danej kultury sposobów spostrzegania, myślenia, odczuwania , a zwłaszcza odnoszenia się do innych

Zaburzenia psychosomatyczne

To dolegliwości cielesne (somatyczne) , których przyczyny leżą w czynnikach psychicznych. Są skutkiem połączenia predyspozycji fizjologicznych, czyli słabości narządu, układu oraz stresu psychologicznego. Poszczególne rodzaju stresu mogą powodować określone choroby. Do najczęstszych zaburzeń psycho

Zaburzenia odżywiania

Anoreksja - polega na celowej utracie wagi wywołanej i podtrzymywanej przez osobę chorą. Ponadto występuje zaburzony obraz własnego ciała i lęk przed przytyciem. Anoreksja powoduje szybkie wyniszczenie ciała, pozostawiając często nieodwracalne zmiany w organizmie. U dziewcząt/kobiet dochodzi też do

Problemy w relacjach z innymi

Mogą polegać na trudnościach w komunikacji, okazywaniu uczuć i potrzeb. Ponadto na niezdolności do zbudowania trwałego i udanego związku, opartego na zaufaniu, przywiązaniu, bliskości i wymianie. Problemy w relacjach mogą się też wiązać z trudnościami z bliskością, ale też z lekiem przed samotnością