specjalistyczna

pomoc:

Psychoterapia indywidualna
Konsultacje psychologiczne
Poradnictwo psychologiczne
Diagnostyka psychologiczna

Jesteśmy zespołem certyfikowanych psychoterapeutów, specjalizujemy się w psychoterapii indywidualnej. Pracujemy w podejściu psychodynamicznym. Zajmujemy się także pomocą psychologiczną i diagnostyką zaburzeń zdrowia psychicznego.

Zajmujemy się leczeniem osób, które cierpią z powodu różnych zaburzeń emocjonalnych, takich jak zaburzenia nerwicowe (lękowe), depresja, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania, jak również terapią osób bezpośrednio nie odczuwających dolegliwości, a cierpiących z powodu trudności w relacjach, braku zadowolenia z życia, trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, niskiego poczucia wartości.

zapraszamy do kontaktu
Certyfikaty

Certyfikaty

SUPERWIZJA

SUPERWIZJA

stałe podnoszenie kwalifikacji

stałe  podnoszenie 

kwalifikacji