Oferujemy Państwu :

psychoterapia indywidualna

To forma leczenia poprzez rozmowę. Są to spotkania z psychoterapeutą (sesje terapeutyczne), odbywające się regularnie, z reguły raz lub dwa razy w tygodniu, o stałej porze. Każda sesja trwa 50 minut. Decyzja o rozpoczęciu psychoterapii podejmowana jest po spotkaniach konsultacyjnych oraz wstępnych ustaleniach diagnostycznych. Pacjent i psychoterapeuta zawierają wówczas tzw. kontrakt terapeutyczny czyli umowę określającą cel i warunki terapii (m.in. zasady terapii, częstotliwość i terminy sesji, zasady płatności, w tym za sesje odwołane przez pacjenta). Długość trwania psychoterapii to kwestia indywidualna i w znacznej mierze zależna od źródeł problemów, jakich doświadcza pacjent, jak również jego osobistych zapotrzebowań oraz wspólnych ustaleń pomiędzy nim i psychoterapeutą.

Proponowana przez nas psychoterapia prowadzona jest w nurcie psychodynamicznym

Psychoterapia psychodynamiczna:

Jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych wywodzącą się z psychoanalizy. Zakłada istnienie nieświadomych uczuć, pragnień i konfliktów, które kierują zachowaniami człowieka. Docenia wpływ doświadczeń z dzieciństwa na to, jaki człowiek jest obecnie i jak wchodzi w relacje z innymi. Zakłada, że w relacji z terapeutą mogą odtworzyć się kluczowe problemy z innych ważnych relacji. W psychoterapii psychodynamicznej psychoterapeuta, stosując różne techniki w dialogu, uświadamia pacjentowi to, co nieświadome, umożliwia mu odkrywanie i poznawanie jego rzeczywistości wewnętrznej oraz związanych z nią emocji i matryc zachowań. W rezultacie, pacjent dochodzi do coraz lepszego rozumienia swoich zachowań, myślenia i emocji, zwiększa samoświadomość. W ten sposób uzyskuje możliwość dokonywania bardziej świadomych i satysfakcjonujących wyborów życiowych.

Psychoterapia psychodynamiczna jest metodą leczenia osób, które cierpią z powodu różnych zaburzeń emocjonalnych, takich jak zaburzenia nerwicowe (lękowe), depresja, zaburzenia osobowości, zaburzenia psychosomatyczne, zaburzenia odżywiania. Jest odpowiednia również wtedy, kiedy osoba bezpośrednio nie odczuwa dolegliwości, a cierpi z powodu trudności w relacjach, braku zadowolenia z życia, trudności w utrzymaniu satysfakcjonujących relacji z innymi, niskiego poczucia wartości.

konsultacje psychologiczne

Są to pierwsze spotkania z psychologiem/psychoterapeutą mające na celu rozpoznanie trudności zgłaszającej się osoby i wybranie najkorzystniejszej formy pomocy. Konsultacje są często wstępem do psychoterapii.

poradnictwo psychologiczne

To forma pomocy psychologicznej znacznie krótsza od psychoterapii. Może być pomocne osobom w kryzysie, doświadczających przejściowych trudności związanych z ich aktualną sytuacją życiową. Nie podejmuje się tutaj pracy nad głębszymi problemami, dokuczającymi zgłaszającej się osobie od lat. Jest to pomoc nastawiona na rozwiązanie konkretnego problemu lub udzielenie wsparcia w określonej sytuacji.

diagnostyka psychologiczna

Poprzez rozmowę i wywiad, jak również użycie standaryzowanych testów psychologicznych umożliwia jak najpełniejsze rozpoznanie funkcjonowania psychicznego zgłaszającej się osoby w wybranym obszarze: osobowości, funkcjonowania poznawczego, inteligencji.